paradigma`s

Met oppervlakkige sociale vaardigheden kun je je omgang met anderen behoorlijk trachten te versoepelen, maar de basis van je contacten zal alleen maar smaller worden. Wie niet zaait, zal niet oogsten. Hoe meer greep je hebt op jezelf, hoe breder de basis van je relaties met anderen. Je kunt jarenlang een knagend gevoel ervaren door gebrek aan visie in je eigen/prive-leven. Af en toe onderneem je iets om het leed tijdelijk te verlichten; maar omdat de pijn niet hevig is, leer je ermee leven.
Maar wanneer je relatie met anderen problematisch wordt, ervaar je een acute pijn waar je het liefst zo snel mogelijk vanaf wilt. Symptoombestrijding zal er echter alleen maar toe leiden dat het chronische leed ongrijpbaarder wordt.

Een emotionele bankrekening staat voor vertrouwen, het gevoel van veiligheid dat we binnen de relatie opbouwen. Als ik iets stort op de emotionele bankrekening die ik bij jou heb door je fatsoenlijk en aardig te bejegenen, eerlijk te zijn en mijn beloften na te komen, bouw ik een reserve op. Je vertrouwen in mij wordt groter. Als ik daar een beroep op doe, zal dat meestal niet tevergeefs zijn. Ik mag zelfs fouten maken.

Wanneer het vertrouwen groot is, verloopt het contact gemakkelijk, direct en effectief. Maar als je steeds de neiging hebt om geen respect te tonen, onbeleefd te zijn, me af te kappen, me te negeren, grillig te doen, mijn vertrouwen te schenden, dreigementen tegen me te uiten of je als een kleine dictator te gedragen, zal dat uiteindelijk een te grote aanslag op de emotionele bankrekening blijken te zijn.
Geleidelijk verdwijnt het vertrouwen. Hoeveel krediet heb je dan nog?
Geen enkel. Je loopt door een mijnenveld, je moet ontzettend op je tellen passen. Elk woord wordt gewogen. Spanning en paranoia voeren de boventoon. Jij zoekt naar rugdekking en strategieen. Zo gaat het in talloze intieme relaties.

De meest hechte relaties vragen ook de meeste en meest regelmatige stortingen. Als je plotseling een oud klasgenoot tegenkomt, kun je de draad weer gewoon oppakken; je kunt namelijk nog steeds teren op de stortingen van weleer. Maar de rekeningen die je hebt lopen bij de mensen met wie je intensief omgaat, moeten regelmatig worden aangevuld. Sommige mensen blijven maar enkel opnemen zonder dat te beseffen.

Als je nu eens begint met storten: misschien kun je iets aardigs voor de ander doen. Je zou kunnen vragen om mee naar de film te gaan, of uit eten. Maar de grootste storting die je zou kunnen doen, is waarschijnlijk gewoon luisteren zonder te oordelen, te preken, of in haar de ander`s woorden je eigen levensverhaal te herkennen. Luister en probeer te begrijpen wat de ander zegt…

Een snelle oplossing is een illusie. Een relatie opbouwen of herstellen kost tijd. Als je ongeduldig wordt omdat je pogingen niet zoveel indruk schijnen te maken, maak je in een keer al je stortingen ongedaan. Het valt niet mee om geduld op te brengen. Je moet karakter hebben om pro-actief te zijn. Relaties opbouwen en herstellen zijn investeringen op lange termijn.

De een z`n droom is slechts een detail voor de ander. Een grote storting doe je pas als die voor de ander hetzelfde betekent als voor jou. Serieus proberen de ander te begrijpen is het belangrijkste wat je kunt doen. We zijn geneigd om ons eigen levensverhaal op anderen te projecteren. We projecteren onze eigen intenties op hun gedrag. Een klein gebaar is zo belangrijk. Botheid, onvriendelijkheid, gebrek aan respect, hoe beperkt ook, zijn aanslagen op de rekening. In relaties zijn kleine dingen groot. Mensen zijn ongelofelijk gevoelig. Ik denk niet dat leeftijd of ervaring daarbij erg veel verschil maakt. Ook bij mensen die door hun ervaringen gehard zijn, gaan achter een harnas gevoelens van tederheid schuil.

Je woord houden is een grote storting. Je woord breken is een even grote opname. Waarschijnlijk is er niets waarmee je je krediet zo hartgrondig kunt verspelen als door een belofte niet na te komen die voor de ander belangrijk is. De volgende keer dat je iets belooft, word je niet meer geloofd. Mensen vestigen hun hoop vooral op beloften, met name als ze voor hun leven van primair belang zijn. Als je het je aanwent om altijd woord te houden, sla je een brug van vertrouwen en dek je je in tegen misverstanden.

Vage of strijdige verwachtingen ten aanzien van rollen en doelen zijn de oorzaak van bijna alle problemen binnen een relatie. Onduidelijke verwachtingen leiden tot onbegrip, teleurstelling en verminderd vertrouwen.

Integriteit schept vertrouwen. Zonder integriteit mislukt bijna elke poging om krediet op te bouwen. Mensen die dubbelhartig zijn kunnen nog zo hard hun best doen om anderen te begrijpen, op de details te letten, zich aan hun beloften te houden en aan verwachtingen te voldoen – ze zullen niet in staat zijn om reserves van vertrouwen op te bouwen.
Integriteit gaat nog verder dan oprechtheid. Integriteit betekent: de werkelijkheid / onze daden moet(en) overeenstemmen met wat we zeggen, met andere woorden: beloften gestand doen en verwachtingen waarmaken. Daarvoor is een integere persoonlijkheid vereist. Een van de belangrijkste manieren om integriteit te tonen is loyaliteit betuigen aan degene die niet aanwezig is. Als je het opneemt voor iemand die niet bij het gesprek aanwezig is, win je het vertrouwen van de mensen die er wel zijn.

Hoe je omgaat met die ene “lastige” persoon zegt alles over je houding tegenover de rest. Uiteindelijk is iedereen namelijk die ene.Integriteit betekent ook contact vermijden dat doorspekt is met trucjes en dat bedrieglijk of beneden peil is. Je moet een sterke persoonlijkheid hebben om welgemeend een ander in de ogen te zien en om vergeving te durven vragen. Enkel een welgemeende verontschuldiging, met bijbehorend veranderd gedrag, kan een storting zijn. Herhaalde excuses zonder gedrag, of niet-gemeende excuses, zijn onoprecht, en dus een aanslag op je band met de ander. Vooral wanneer je bedoelingen niet deugen of wanneer je uit pure trots probeert je oorspronkelijke fout goed te praten.
En het is edelmoediger om jezelf helemaal aan een persoon te durven geven dan om je keihard doch oppervlakkig en met een harnas op je in te zetten voor een hele massa. Je kunt tien tot twaalf uur per dag al je energie steken in projecten ten behoeve van je bedrijf of van duizenden mensen, terwijl je geen diepgaande relatie met je eigen vrouw en dochter weet op te bouwen, of daarin wilt investeren. Het vergt meer moed, kracht en bescheidenheid om die ene relatie te herstellen dan om je op al die andere mensen en projecten te blijven storten.
Zachtaardigheid kan men alleen verwachten van de sterke..

Over Rebekka Eliza Dorothea Nirel Engels

Disillusioned words like bullets bark....Dat zijn woorden vol desillusie die blaffen als honden, als kogels. De klanken versterken de woorden. Wanneer blaffen de gedesillusioneerde woorden als blaffende kogels? Dat doen ze als menselijke goden hun doel najagen...( Bob Dylan begrijpt mij wel✌️)
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s