deel 1:Gelukkig is hij die tevreden is met zijn lot, hoe dat ook mag zijn – Seneca

 

De Stoische opvatting over gelukkig leven bestaat uit de kernopvatting dat alleen het bezit van deugd geluk kan garanderen ( hoewel de deugd niet om die reden nagejaagd mag worden, maar geluk en gemoedsrust slechts een gevolg van de deugd is), en dat al het daarvoor benodigde in de mens zelf besloten ligt.

Jezelf het bereiken van een gelukkig leven ten doel stellen is zo`n moeilijke opgave, dat naarmate iemand het driftiger najaagt, hij steeds verder uit de koers raakt en steeds meer uit de buurt ervan komt als hij eenmaal de weg kwijt is.

Niemand dupeert met zijn fouten alleen zichzelf, maar veroorzaakt en bewerkt ook dat een ander een fout maakt.
Want het is schadelijk je vast te klampen die voor je lopen, en zolang een mens liever iets aanneemt dan tot een eigen oordeel komt, vormt men zich nooit een eigen oordeel over het leven; integendeel, men neemt maar iets aan, en viavia tollen de misvattingen en illusies ons rond, en storten ons in de afgrond.

Wanneer we het over het begrip “gelukkig leven” hebben, zullen de meeste mensen zeggen: “die groep is toch duidelijk de grootste”. Dat klopt, maar juist daarom is ze niet de beste. Het staat er met de mensen niet dusdanig zo goed voor, dat de meerderheid het beste wil: een grote groep mensen wijst juist vaak op iets zeer afkeurenswaardigs. Want de massa kan je allerminst duidelijk maken wat waar is.

Bij de beoordeling van een mens vertrouw ik niet op mijn ogen: ik heb een beter en betrouwbaarder licht om waar van vals te onderscheiden; de ziel moet de goede kwaliteiten van een ziel ontdekken. Van veel wat ik tot nu toe gedaan heb, had ik liever dat het niet gebeurd was; wanneer ik me al mijn woorden te binnen breng , benijd ik de stomme dieren, al mijn wensen zie ik nu als verwensingen uit de mond van mijn vijanden, en al mijn angsten, goede goden – hoeveel minder benauwden ze mij dan mijn vurigste verlangens! Tegen veel mensen heb ik vijandige gevoelens gekoesterd, en mijn haat veranderde altijd weer in een goede relatie – maar ik ben nauwelijks een vriend van mezelf. Wat anders heb ik gedaan dan mij op te stellen als een schietschijf en de kwaadwilligen de plek te wijzen waar ze hun tanden in moesten zetten?

Gelukkig is dus het leven dat in overeenstemming is met je eigen natuur, en dat kan je alleen maar ten deel vallen als je ziel in de eerste plaats gezond is en zal blijven, verder ook energiek en dapper is, verder in staat om op adequate wijze leed te verdragen en op de omstandigheden te reageren. Ook zonder dat ik daar meer woorden aan besteed, begrijp je wel dat ononderbroken rust en vrijheid volgen , wanneer alles verdreven is wat ons prikkelt en angst aanjaagt; want in plaats van lust en verlokkingen komt een ontzaglijke vreugde in ons op, onwrikbaar en evenwichtig, en daarmee ook vrede en harmonie in onze ziel, en temperament gepaard met zachtmoedigheid; alle bruutheid berust immers op zwakte ( of op autisme, haha).

Een gelukkig leven is dus gelegen in de vrijheid van een met pit opgerichte onverschrokken, standvastige ziel – onbereikbaar voor lafheid, lage begeerte; maar daarentegen het enige goed uit fatsoenlijk handelen bestaat, en het enige kwaad uit moreel verwerpelijke daden. De mens die zijn fundamenten zo gelegd heeft, valt noodzakelijkerwijze een constante vreugde vanuit de grond van zijn hart ten deel, omdat hij zich verheugt over wat hem eigen is, en hij niet begeert wat zijn eigen vermogens te boven gaat. Je ziet in welke schadelijke slavernij iemand zal verkeren die beurtelings in de macht van genot en smart is ( de meest heerszuchtige tirannen, genot en smart); je moet die dus loslaten en op weg gaan naar je vrijheid.

Je kunt dus hem gelukkig noemen die geen begeerten of vrees kent. Op een lijn daarmee moet je die mensen stellen, die levende doden, die door hun botte natuur en hun gebrek aan zelfkennis of reflectie tot het niveau van vee en levenloze voorwerpen gereduceerd zijn. De rede in deze wezens is laag-bij-de-gronds en legt zich haastig toe op wat slecht voor hen is en strijdig met hun natuur; want je kunt niemand gelukkig noemen die zich buiten het bereik van de waarheid gesteld heeft. De geest dient zuiver en vrij van kwaad te zijn, niet in gedachten al vooruitsnellen naar de braspartij van morgen terwijl het lichaam nog zwelgt in die van vandaag.

In mijn ogen zal die mens er alleen maar ellendiger aan toe zijn, omdat het van een zieke geest getuigt het slechte te kiezen in plaats van het goede en het fatsoenlijke. Niemand is gelukkig zonder geestelijk gezond te zijn, en ongezond is hij die in plaats van het beste datgene najaagt wat hem zal schaden. Gelukkig is hij die positief staat tegenover de omstandigheden waarin hij verkeert, en wiens rede hem zijn persoonlijke situatie doet accepteren.

Over Rebekka Eliza Dorothea Nirel Engels

Disillusioned words like bullets bark....Dat zijn woorden vol desillusie die blaffen als honden, als kogels. De klanken versterken de woorden. Wanneer blaffen de gedesillusioneerde woorden als blaffende kogels? Dat doen ze als menselijke goden hun doel najagen...( Bob Dylan begrijpt mij wel✌️)
Dit bericht werd geplaatst in Geen categorie. Bookmark de permalink .

Een reactie op deel 1:Gelukkig is hij die tevreden is met zijn lot, hoe dat ook mag zijn – Seneca

  1. Jelle zegt:

    Hallo Rebekka,

    Ik zoch de quote van Seneca: “Gelukkig is hij die tevreden is met zijn huidige lot, hoe deze ook moge zijn”. Ik had het ooit gelezen in een boekje dat ik had geleend van een vriend. Toen ik zoekmachine google gebruikte om de volledige quote te achterhalen, mijn geheugen liet mij tijdelijk in de steek, kwam ik op jou pagina terecht. Nu wilde ik even zeggen dat ik het een duidelijk leesbaar verhaal vind en mij hier sterk mee identificeer, dat neemt niet weg dat ik nog een hoop te leren heb. Kortom keep on writing!

    Groeten, Jelle

    Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s