een waarheid als ” De Koe “

 

Een wijs iemand die de kunsten kent, zal door zijn kunst en wijsheid niet onopgemerkt blijven, ook al is hij misschien onbekend en heeft hij veel vijanden.Wijsheid kun je vergelijken met de vlammen van het vuur: de vlammen trekken zichzelf omhoog zodra je het vuur wilt doven.

Tot het moment dat men zijn mening geuit heeft, heeft men deze nog onder controle, maar zodra men haar uit, heeft men er geen grip meer op. Een woord dat je uitspreekt, is te vergelijken met een pijl die je schiet. Het terugkrijgen van het woord en het terugbrengen van de pijl is onmogelijk.Als je iemand vanuit de grond van je hart adviseert, wekt dat angst bij hem. En als je eerlijk bent, maak je vijanden. De wijzen en kunstenaars zijn altijd doelwit van kortzichtige mensen. Wie klein is, heeft geen oog voor een edelman, een onwetende verveelt zich bij een wetende, en een dom iemand bij een slimmerik.

Wanneer je alleen je eigen belangen op het oog hebt, wil je de enige zijn die het gezelschap van je geliefde naaste houdt. Het is puur domheid dat je uit eigenbelang anderen beschadigt en je ware vrienden smart en ellende bezorgt. En wanneer je er eens spijt van zult krijgen, zal het te laat zijn en je spijt zal niet meer werken.

Aan iets gewend raken is soms erger dan verliefd worden. Wanneer  je in deze zaken een misdaad begaat, zal je geliefde naaste je nooit meer vertrouwen. Vriendschap is als de  morgenwind die langs geurige bloemen waait en hun heerlijke geur meeneemt. Als hij langs ontlasting waait, neemt hij de stank mee. Afstand nemen van die ontlasting is de enige oplossing.

Woede is de opponent van het verstand. Wanneer je in staat bent om – wanneer je furieus bent – even dieper en langer na te denken, je woede onder controle te houden en wat ruimte aan je verstand te geven, zal alles duidelijker worden, want de waarheid kan niet lang onder het duister van de achterdocht blijven. In kwesties als deze is haast dus geen goede zaak. Jaloezie, verraad en bedrog zijn normale zaken tussen degenen die onderling contact hebben met iemand wiens liefde ze zeer begeren. Dag en nacht zijn ze bezig met hun pogingen de anderen onder hun voeten te vertrappen om een tree hoger te komen. De wijzen en de kunstenaars zijn daar de eerste slachtoffers van.

Wanneer je een ware vriend ontmoet, kun je niet zonder die vriendschap verder leven. Het is het lot dat dit bepaald heeft en je op dit pad heeft gezet. Pure vriendschap is kunst. En kunst kan nooit ongekend blijven, zelfs als die niet vertoont wordt. Aan de andere kant bestaat er geen diepere vijandschap dan instinctieve vijandschap, want de wortels van  wrok liggen diep in de geest en de tijd weet ze alleen nog maar dieper te verbergen. Waar de haat diep geworteld is, is vrede onmogelijk. Wie met zijn vijand omgaat, is te vergelijken met iemand die een giftige slang in zijn mouw bewaart.

Toch staat er voor goede daden altijd een deur van verzoening open, en vriendschap tussen wijzen wortelt diep en blijft lang heel, als een schaal die van zuiver goud is.Pas toen ik op de bodem van de put van menselijke ellende lag, vroeg ik me af waarom ik toch zo hebberig en verlangend naar meer moest zijn. Als we de dood niet kunnen ontlopen, waarom moet ik er dan bang voor zijn? Pas toen begreep ik hoe hebzucht ( of deze nu materieel of emotioneel is) een leidsel om onze nek doet en ons leidt. Zo is het gekomen dat ik me overgaf, de hebzucht verliet en koos voor tevredenheid. Ik legde me bij mijn lot neer, en spoedig daarna voerde het leven mij naar nieuwe vrienden.

Zo kunnen wijzen zich altijd overal uit redden, zijn nooit alleen. Laat het verleden voor wat het is en begin hier met een nieuwe fase van je leven. Het geluk verplaatst zich als een schaduw; als je geduld hebt, zal het geluk je terugvinden, maar als je zwak bent ontsnapt het jou. In het leven zijn er een paar dingen die niet blijven: de schaduw die een wolk werpt, vriendschap met dwazen, liefde van vrouwen, rijkdom en een mooi gezicht. Maar de wijsheid blijft en wortelt diep.

Mijn grote eerste liefde heeft mij een wond toegebracht die tot het einde der tijden niet zal helen, en datzelfde geldt voor hetgeen ik hem heb aangedaan. Als je een boom afzaagt, loopt hij opnieuw uit, als je iemand met een zwaard verwondt  heelt de wond na een poosje, en als je een pijl in je hart krijgt kun je hem er weer uittrekken, maar de wond die een woord toebrengt, heelt nooit. Dat woord kun je niet meer ongedaan maken en de pijn kun je niet stillen. Er zijn woorden die meer schade toebrengen dan welke aanval ook. De boom van wrok die daarmee geplant werd is diep gaan wortelen… Op die manier hebben we iets gedaan wat een geleerde nooit zou doen, want ook als hij van iets absoluut zeker is, zal hij het nooit direct zeggen. Hij houdt altijd een beetje ruimte over voor eventuele vergissingen. Waarom werkt dit in menselijke relaties toch niet zo? Je moet je kwaliteiten in de praktijk bewijzen, alleen met praten kom je er niet.

Ik ben iemand die veel praat en te weinig in de praktijk brengt. Als ik verstandig was geweest, had ik er eerst goed over nagedacht, en daarna had ik er met iemand over gepraat. En pas als het nodig was, had ik mijn mening rustig , genuanceerd en in bedekte termen moeten geven. Want wie bij een belangrijke zaak geen goede raad inwint, hoort bij de onwetenden.

Soms moeten we ons gewoon bij een situatie neerleggen. Neem een bloempje: hoewel het zwak is, kan het een harde storm doorstaan, en dat komt doordat het buigt. Maar de storm trekt een sterke boom met wortels en al uit de  grond, gewoon omdat hij niet buigt.

Bereiken is makkelijker dan volhouden. Er zijn veel mensen die hun best doen om iets te bereiken, maar die, zodra ze dat bereikt hebben, het door nalatigheid niet vast kunnen houden. Als je een doel hebt, mijd dan de poorten die wijd voor je opengaan, maar waarvan de uitgang krap en klein is. Wie duldt, wordt geliefd. Haast past niet bij de mens, het is een eigenschap van de duivel.

Als ik tot iemands dienst wil staan, kan ik niet zwijgen – en omdat ik niet aan het leven hecht, hoef ik niet te liegen. Daarom houd ik als het kan geen rekening met een ander. Ik spreek de/mijn waarheid en dat bevalt velen niet. Zodoende maak ik vijanden voor mezelf. Wanneer je wraak wilt op je  vijand of hem wilt  kwetsen, doof dan eerst de vlammen van je woede. Straffen kan altijd nog. Een mens kan zich pas boven anderen verheffen op het moment dat hij straf of wraak als allerlaatste middel kiest. Vergeef hem, en je vergiffenis zal als een juweel op je kroon schitteren. Daarna heb je genoeg tijd om alles in alle rust grondig te onderzoeken . Onderschat nooit de kracht van afgunst en jaloezie. Wijzen en kunstenaars zijn nooit veilig door de jaloezie van anderen. Ik verwijt degenen die jaloezie koesteren niet, het zit in de aard van het leven.`

Eigenlijk ben ik niemand. Ik ben verdwaald in de wereld van de liefde. Wie zijn voeten op het pad van de liefde zet, komt nergens terecht. Mijn verhaal is lang en noch het begin, noch het einde van mijn reis is bekend. Tevreden zijn met dat wat er is, is echter prijzenswaardig

De beste eigenschap van een mens is geduldig zijn, kracht tonen en af kunnen wachten. De tijd nemen, raadplegen en zich bezinnen zijn eigenschappen die bij edelen horen. Gulheid is goed, maar niet altijd noodzakelijk. Moed is geprezen, maar heb je niet altijd nodig. Geduld daarentegen heb je overal en altijd nodig.

Er zijn twee soorten mensen die nooit van hun verdriet afkomen. Ten eerste degenen die door het kwaad worden beheerst, en ten tweede degenen die macht hebben maar daarmee geen goede daden willen verrichten. Pijn lijden is toegestaan om vier soorten vrouwen. Ten eerste om een vrouw die een groot hart heeft en een mooi gezicht. Verder om een vrouw die verstandig en wijs is. Ten derde om een vrouw die op tijd met juist advies haar man te hulp schiet. En tot slot om een vrouw die eerlijkheid als basis voor haar leven kiest.

Je moet de aard van de mensen met wie je omgaat kennen. Oprechtheid en waarheid zijn de factoren waarmee je deze kunt leren kennen. Niets past mooier bij de mens dan zuiverheid. Fouten en gebreken zitten in onze aard, maar wie voor oprechtheid kiest, steekt zijn hoofd boven de anderen uit. Een klap die je van een vriend krijgt is namelijk dodelijker dan die van een vijand.

Het leven heeft me een les geleerd. Alles wat het allerdiepste of allerhoogste bereikt heeft, breekt af en verandert in het tegenovergestelde. Dus wees blij als je een keer heel diep in het verdriet bent beland, want dat betekent dat de blijdschap reeds onderweg is naar jouw huis. Zo zit het leven nu eenmaal in elkaar. Soms heb je een moment van oneindige ellende, maar daarna zal altijd een moment van ongekende vreugde komen………………..

Over Rebekka Eliza Dorothea Nirel Engels

Disillusioned words like bullets bark....Dat zijn woorden vol desillusie die blaffen als honden, als kogels. De klanken versterken de woorden. Wanneer blaffen de gedesillusioneerde woorden als blaffende kogels? Dat doen ze als menselijke goden hun doel najagen...( Bob Dylan begrijpt mij wel✌️)
Dit bericht werd geplaatst in ETHIEK!. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s