De postuum geborene.

Ja, ik ben opgegroeid in een sektarische afsplitsing van de Pinkstergemeente –  pure horror.
En ik schaam mij er niet voor scherp van tong te zijn, het werk van ongenuanceerde gedachten of schrijvers ten tonele te voeren.
Integendeel!
 
Dit schrijven is voor zeer weinigen; eerst de dag na morgen behoort mij toe. Sommige mensen worden postuum geboren.
De voorwaarden onder welke men mij begrijpt ken ik maar al te goed. Een voorkeur uit sterkte voor vragen waartoe vandaag de dag niemand de moed kan opbrengen,
de moed tot het Verbodene, het voorbeschikt zijn tot het labyrint.
Een ervaring die voortkomt uit zevenvoudige eenzaamheid. Nieuwe oren voor nieuwe muziek. Nieuwe ogen voor de verst verwijderde. Een nieuw geweten voor waarheden die tot dusver zonder stem zijn gebleven. Wat doet de rest ertoe? De rest, dat is de mensheid maar…
 
Liever een leven in het ijs dan onder moderne deugden en andere zuidwinden! Wij zijn dapper genoeg geweest, wij hebben onszelf noch anderen gespaard, maar wij hebben lange tijd niet geweten wat wij met onze dapperheid aan moesten. We werden somber, fatalisten heeft men ons genoemd.
Ons fatum – dat was de volheid, de spanning, de opstuwing der krachten. Wij dorstten naar bliksem en daden, wij bleven zo ver mogelijk van het geluk der zwakkelingen, van de overgave..
 
Eerste regel van onze mensenliefde is: zwakkelingen en mislukkelingen horen ten onder te gaan. En men moet ze daarbij nog helpen ook.
Het hoogwaardiger type mens heeft vaak genoeg al bestaan: maar als een uitzondering, niet als iets wat gewild wordt. Eerder werd juist dit type mens altijd het meest gevreesd, het was tot dusver zo ongeveer het vreeswekkende – en vanuit die vrees kweekte men als het ware het omgekeerde type, namelijk het kuddedier, het zieke dier mens, de christen…
 
De vooruitgang is slechts een modern idee, dat wil zeggen een vals idee. Verdere ontwikkeling is nooit noodzakelijkerwijs ook verheffing, vergroting, versterking.
Men moet het christendom ( of islam, of welke fundamentalistische groepering ook) niet opsmukken en mooier voorstellen: het heeft een oorlog op leven en dood gevoerd tegen het hogere type mens, het heeft alle basisinstincten van dit type in de ban gedaan, het christendom heeft partij gekozen voor alles wat zwak, laag en mislukt is. Het heeft de rede van zelfs de geestelijk sterkste naturen verdorven, door hen de hoogste waarden van de geest als zondig, misleidend te leren ervaren.
Mij is een pijnlijk, huiveringwekkend schouwspel zichtbaar geworden, mij is het gordijn voor de verdorvenheid van de mens weggetrokken.
Ik noem een soort, een individu verdorven wanneer het zijn instincten kwijtraakt, wanneer het de voorkeur geeft aan wat hem schaadt.
 
Neem bijvoorbeeld ( christelijk) medelijden ( uiteraard altijd voorwaardelijk), die het lijden zelf besmettelijk maakt. Onder bepaalde omstandigheden kan er een totale vermindering aan levensenergie door bereikt worden die in een absurde verhouding staat tot het kwantum van de oorzaak. Het houdt in stand wat rijp is voor de ondergang.
Het is noodzakelijk te zeggen wie wij ervaren als onze tegenpool – de theologen. Men moet het noodlot van dichtbij gezien hebben, nog beter, men moet het aan den lijve ervaren hebben, er bijna aan ten gronde zijn gegaan, om op dit punt geen scherts meer te verstaan.
Zolang de priester of goeroe, deze beroepsmatige ontkenner, lasteraar en vergiftiger van het leven, nog voor en hoger soort mens doorgaat, is er geen antwoord mogelijk op de vraag: wat is waarheid?
Niets ruineert diepgaander en indringender dan alle onpersoonlijke plicht, dan alle offers aan de moloch van de abstractie.
 
Met mijn veroordeling van het christendom of islam wil ik beslist geen onrecht begaan tegen een verwante religie, het boeddhisme.
Het boeddhisme is honderd keer realistischer dan het christendom – het draagt de erfenis in zich van het koel aan de orde stellen van problemen, het komt NA een eeuwenlange filosofische beweging, het begrip god heeft al afgedaan als het komt. Het boeddhisme is de enige positivistische religie, ook nog in zijn kentheorie. Het zegt niet langer"strijd tegen de zonde, maar strijd tegen het lijden! Het heeft hierin de zelfbedriegerij van de morele begrippen van het christendom of de islam reeds achter zich. Voorwaarde voor het boeddhisme is een zeer mild klimaat, een grote lankmoedigheid en liberaliteit op het gebied van de zeden, en afwezigheid van militarisme.
 
Het christendom en de islam hadden/hebben barbaarse begrippen en waarden nodig om de barbaren de baas te worden. Bijvoorbeeld door het offeren van de eerstgeborene, het drinken van bloed tijdens het avondmaal, de verachting voor geest en cultuur, de foltering in alle mogelijke vormen, de pracht en praal van de cultus. Het boeddhisme is een religie voor late mensen, voor goedige, zachtmoedige, tolerante rassen – Europa en de Verenigde Staten zijn er nog lang niet rijp voor.
Het christendom en de islam willen heer en meester worden over roofdieren. Het middel daartoe is ze ziek te maken. Verzwakking is het christelijke recept tot temmen, tot civiliseren. Terwijl het boeddhisme een religie is voor de slotfase en de vermoeidheid van de civilisatie.
 
  

Over Rebekka Eliza Dorothea Nirel Engels

Disillusioned words like bullets bark....Dat zijn woorden vol desillusie die blaffen als honden, als kogels. De klanken versterken de woorden. Wanneer blaffen de gedesillusioneerde woorden als blaffende kogels? Dat doen ze als menselijke goden hun doel najagen...( Bob Dylan begrijpt mij wel✌️)
Dit bericht werd geplaatst in ETHIEK!. Bookmark de permalink .

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s