als je jezelf niet kietelt, doet niemand het!

“Ik heb het altijd meest bevredigend gevonden om eruit te flappen wat me voor de mond komt.
Aan make-up heb ik geen behoefte: er bestaat geen verschil tussen wat ik op mijn gezicht laat zien en wat ik in mijn hart denk.
Men zou mij dus – die in feite een volslagen idioot ben maar zo wijs als een filosoof wil lijken – het beste een idiotosoof kunnen noemen, dacht ik zo.
Want wat heeft dit leven voor zin als je er genot uit weglaat? Ik hoor applaus.
Want zelfs die stoicijnen en fundamentalisten om ons heen versmaden het genot niet – al doen ze erg hun best om dat te verhullen; en al verketteren ze het met duizend verwensingen ten overstaan van de mensen, om het zelf des te uitbundiger en schunniger te genieten wanneer ze zich alleen wanen.
Neem dan die dierbare gek: die is verlost van de akelige problemen en overpeinzingen die de wijsgeren martelen. Hij voelt niet die weerzin tegen het bestaan die het mensen in de kracht van hun leven vaak ondragelijk moeilijk maakt. Dus als de mensheid zich volkomen afzijdig hield van elk contact met wijsheid en diepzinnigheid, dan zou men eeuwige jeugd genieten, in gelukzaligheid. Kijk hiervoor maar ens naar al die rechtlijnige mensen die toegewijd zijn aan serieuze of verheven zaken, en vaak nog voordat ze volledig volwassen zijn al bejaard zijn. Dit komt doordat hun problemen en het heftige werken van hun hersens hun levenssappen aftappen.
Kennelijk mag het leven van de mens niet puur gelukkig zijn.
Het menselijk verstand heeft twee vijanden meegekregen: woede en begeerte. Dus terwijl het verstand wanhopig de voorschriften van de deugd opdreunt, vertellen de woede en de begeerte hem dat hij dood kan vallen en krijsen er tegenin – totdat de arme mens zich uitgeput terugtrekt en het hoofd buigt.
Maar aangezien een man nu eenmaal geboren is om dingen te regelen, is de vrouw aan hem gekoppelt. Zoals we allen weten een dwaas en dom wezen, maar ook grappig en aardig. Want als een vrouw voor wijs wil doorgaan, dan bereikt ze alleen maar dat ze twee keer zo dom is. Wie tegen de natuur ingaat, zich opverft met deugd en z`n ware ik verloochent, verdubbelt immers z`n fouten. Zo is en blijft een vrouw altijd een dwaas ding, hoe ze zich ook uitdost. Toch mag ze daar dankbaar voor zijn, omdat alleen dit al haar op veel punten gelukkiger maakt dan mannen. Allereerst door haar charmante uiterlijk, dat zij terecht belangrijker vindt dan al het andere: het wapen waarmee ze zelfs tirannen tiranniseert.
Want het onverzorgde uiterlijk van de mannen, hun ruwe huid, het oerwoud aan hun kin en oud zijn voor hun tijd, dat kan toch alleen te wijten zijn aan wijsheid.
Met andere woorden: uiteindelijk is het domheid en dwaasheid waarmee vrouwen mannen voor zich innemen. Want is er iets dat mannen vrouwen niet geven of toestaan? En alleen maar om betaald te worden met wat sex. Vrouwen zijn alleen door hun dwaasheid aantrekkelijk.
Want het soort mensen dat met het bestuderen van de filosofie  ” getrouwd” is heeft met de meeste dingen al weinig succes, maar bovenal met de kinderen die ze produceren; waarschijnlijk omdat de natuur ervoor wil zorgen dat het kwaad van de wijsheid zich niet teveel onder de mensen uitbreidt. Zo iemand kan namelijk in geen enkel opzicht van enig nut zijn voor zichzelf of zijn omgeving, omdat hij geen weet heeft van gewone dingen en mijlenver afstaat van de normale maatschappij.
Er zijn namelijk twee bijzondere obstakels voor het verwerven van kennis: schaamte ( die mist in je hoofd veroorzaakt) en angst ( die je risicos laat zien en je ontmoedigt dingen aan te pakken). En alleen onnadenkendheid bevrijdt je daarvan op een fantastische manier.
Dus als inzicht ontstaat door ervaring, wie heeft er dan meer recht op deze kwalificatie: de wijze  die ( ofwel door schaamte ofwel door z`n angstige karakter) niets aanpakt, of de dwaas  die (door geen schaamte noch risico, want dat weegt hij niet) nooit wordt geremd?
Iedereen geeft immers toe dat een koning rijk is en heerst. Maar hij heeft geen enkele rijkdom van geest en niets is hem ooit genoeg. Dan blijkt dus dat hij doodarm is. En hij geeft zich ook nog willoos over aan allerlei verdorvenheid. Dan is hij dus smadelijk slaaf!
Niets is misplaatster dan misplaatste wijsheid, en er getuigt niets van minder inzicht dan onzinnig inzicht. Want je gedraagt je onzinnig als je je niet aanpast aan de situatie en als je wereldvreemd bent. Daarentegen getuigt het wellicht slechts van echt inzicht om niet wijzer te willen zijn dan de mens toekomt, en om ofwel gewillig
mee te spelen ofwel je beleefd te laten bedriegen….”               

Over Rebekka Eliza Dorothea Nirel Engels

Disillusioned words like bullets bark....Dat zijn woorden vol desillusie die blaffen als honden, als kogels. De klanken versterken de woorden. Wanneer blaffen de gedesillusioneerde woorden als blaffende kogels? Dat doen ze als menselijke goden hun doel najagen...( Bob Dylan begrijpt mij wel✌️)
Dit bericht werd geplaatst in HUMOR!. Bookmark de permalink .

Een reactie op als je jezelf niet kietelt, doet niemand het!

 1. Ben zegt:

  Heerlijk, mooi, wijs.
  Met een glimlach gelezen en dan afsluiten met de ballad of hollis brown.
  Soms ben je zwartgallig, soms snap ik je niet, vaak begrijp ik je verkeerd, maar je hebt twee belangrijke dingen in je om te overleven: zelfspot, humor en het vermogen tot denken en schrijven.
  Liefs Ben

  Like

Geef een reactie

Gelieve met een van deze methodes in te loggen om je reactie te plaatsen:

WordPress.com logo

Je reageert onder je WordPress.com account. Log uit /  Bijwerken )

Google photo

Je reageert onder je Google account. Log uit /  Bijwerken )

Twitter-afbeelding

Je reageert onder je Twitter account. Log uit /  Bijwerken )

Facebook foto

Je reageert onder je Facebook account. Log uit /  Bijwerken )

Verbinden met %s